Make your own free website on Tripod.com
 
spacer

You can browse through other actors/actresses' galleries and info. This page will not be finished anytime soon due to the enormous amount of info and pics that I have! I will take my time and update slowly :-).

Male

Aaron Kwok (Quách Phú Thành)
Adam Cheng (Trịnh Thiếu Thu)
Andy Lau (Lưu Ðức Hòa)
Canti Lau (Lưu Tích Minh)
Deric Wan (Ôn Thiện Luân)
Donald Chow (Châu Nhuận Phát)
Eddie Cheung Siu Fai (Trương Thiệu Huy)
Ekin Cheng (Trịnh Y Kiện)
Felix Wong (Huỳnh Nhật Hòa) - info - series
Frankie Lam (Lâm Văn Long)
Gallen Lo (La Gia Lương)
Han Chin (Tần Hán)
Jimmy Lin (Lâm Chí Vĩnh)
Julien Cheung (Trương Chí Lâm)
Kenny Ho (Hà Gia Kính)
Leon Lai (Lê Minh)
Louis Koo (Cổ Thiên Lạc)
(Mạc Thiếu Thông)
Miu Kiu Wai(Miêu Kiều Vĩ)
Nathan Chan (Trần Ðình Oai)
Nathan Chan (Trần Ðình Oai)
Ray Lui (Lữ Lương Vỹ)
Roger Kwok (Quách Tấn An)
Sak Sau (Thạch Tú)
Sean Lau (Lưu Thanh Vân)
(Từ Nại Lân)
Tony Leung (Lương Triều Vỹ)

Female

Ada Choi (Thái Thiếu Phấn)
Amy Kwok (Quách Ái Minh)
Anita Lee (Lý Uyển Hoa)
Athena Chu (Chu Ân)
Barbara Yung (Ôn Mỹ Linh)
Cherie Chung Chor-hung (Chung Sở Hồng)
Dodo Cheng (Trịnh Du Linh)
Fiona Leung (Lương Bội Linh)
Gigi Lai (Lê Tư)
(Hà Mỹ Ðình)
Irene Wan (Ôn Bích Hà)
Jacqueline La (La Huệ Quyên)
Jamie Chic (Thích Mỹ Trân)
Jessica Hsuan (Tuyên Huyên)
Kathy Chow (Châu Hải My)
Kenix Kwok (Quách Khả Dinh)
Kitty Lai (Lê Mỹ Nhàn)
(Lưu Tuyết Hoa)
Maggie Siu (Thiệu Mỹ Kỳ)
Margie Tsang (Tăng Hoa Thiên)
Michelle Mei Suet (Mễ Tuyết)
Nnadia Chan (Trần Tùng Linh)
Noel Leung (Lương Tiểu Băng)
(Phan Nghinh Tử)
(Quan Chi Lâm)
Ruby Lin (Lâm Tâm Như)
Sheren Tang Sui Man (Ðặng Túy Vân)
(Tạ Ninh)
(Triệu Vĩnh Hương)
Vicki Zhao (Triệu Vi)
(Châu Huệ Mẫn)
Yammie Nam (Lâm Khiết Anh)

NBO © 2005-. All Rights Reserved.